Duurzaamheid

Steeds meer een belangrijke rol in onze samenleving

Wilt u ook als organisatie uw maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten?

Duurzaam ondernemen? Daarom.

In de praktijk blijkt dat veel organisaties en bedrijven al bezig zijn met duurzaam ondernemen. Dit gebeurt niet vanuit de duurzaamheidsgedachte, maar vanuit efficiency, behoud van talent, klantenbinding of een betere concurrentiepositie.

Duurzaamheid betekent rekening houden met mens, milieu en maatschappij. Door een actiegerichte en concrete aanpak weten wij organisaties bewust te maken van hun impact, uit te dagen en te inspireren. Hierbij zetten we verschillende tools in.

Wij maken inzichtelijk hoe jouw onderneming scoort op zaken als energieverbruik, afval en mobiliteit. We organiseren praktische inspiratiebijeenkomsten, maken een klantenanalyse en maken inzichtelijk hoe jij je als organisatie of ondernemer kan onderscheiden. Is jouw businessmodel klaar voor de toekomst?

 

Aaldijk Advies & Procesmanangement kijkt naar naar efficiëntie, grondstoffen en innovatie.

Hoe zien mijn producten eruit? Zijn ze efficiënt? Welke grondstoffen gebruik ik? Hoe en waar worden ze gemaakt?

Duurzaamheid is niet duurder. Integendeel, er valt juist veel winst mee te behalen. Aaldijk Advies & Procesmanagement legt je producten onder een kritisch vergrootglas. We kijken naar het totale productieproces: van ontwerp naar productie. Aaldijk Advies & Procesmanagement laat zien waar de winst op het gebied van duurzaamheid valt te halen.

 

Betere bedrijfsprocessen

Van vonken naar vinken

Het viel ons op dat het proces om te komen tot een duurzaamheidscertificaat onnodig moeilijk wordt gemaakt. Vaak worden de ‘vinken’ behaald, maar zijn medewerkers niet op de hoogte van de duurzaamheidsambities van de organisatie.

Wij hebben er daarom een gestandaardiseerd programma van gemaakt, genaamd ‘van Vonken naar Vinken’. Zo kunnen zo veel mogelijk organisaties hier gebruik van maken. Dit programma werkt van binnen naar buiten, omdat wij geloven in de kracht van mensen.

Het inspireert en daagt medewerkers uit om vanuit hun taakgebied duurzame ambities en oplossingen te formuleren en na te streven. Het programma bestaat uit vier fases, namelijk Onderzoeken & creëren, Concrete doelen & haalbare resultaten, Aan de slag en Monitoring & verslaglegging. Afhankelijk van de situatie waarin je bedrijf zich bevindt, kunnen deze fases modulair worden doorlopen. Samen met de medewerkers zetten we het beleid, de structuren en processen neer. Wij zijn weg zodra we niet meer nodig zijn.

 

Om bewustwording en gedragsverandering te realiseren, zetten we verschillende werkvormen in, passend bij de organisatie of de doelgroep. De werkvormen zijn vraag opwekkend, analyseren en zetten medewerkers in beweging, in antwoord op wat er speelt.

Aaldijk Advies & Procesmanagement zorgt ervoor dat duurzaamheid in het gedrag en de cultuur van het bedrijf wordt verankerd. Duurzaamheid is de standaard, een nieuwe norm. Leuk en inspirerend. Zo wordt waarde voor mens, maatschappij en natuur gecreëerd.

 

Bewustwording, gedragsverandering, gemotiveerde mensen

Betere bedrijfsprocessen

Aaldijk Advies & Procesmanagement kijkt naar efficientie, gronstoffen en innovatie. Hoe zien mijn producten eruit? Zijn ze efficiënt? Welke grondstoffen gebruik ik? Hoe en waar worden ze gemaakt?

Duurzaamheid is niet duurder. Integendeel, er valt juist veel winst mee te behalen. Aaldijk Advies & Procesmanagement legt je producten onder een kritisch vergrootglas. We kijken naar het totale productieproces: van ontwerp naar productie. Aaldijk Advies & Procesmanagement laat zien waar de winst op het gebied van duurzaamheid valt te halen.

Maar hoe maak je mensen bewust, krijg je ze in beweging, hoe motiveer je medewerkers? Wat speelt er en hoe denkt men intern? Het bedrijf en product vallen of staan met de mensen zelf. Hierbij zetten we verschillende werkvormen in, passend bij de organisatie. Deze werkvormen zijn het middel om te inspireren en motiveren. De werkvormen zijn vraag opwekkend, analyseren en zetten medewerkers in beweging, in antwoord op wat er in je bedrijf speelt.

Aaldijk Advies & Procesmanagement zorgt ervoor dat duurzaamheid in gedrag en cultuur van het bedrijf wordt verankerd. Duurzaamheid is de standaard, een nieuwe norm. Leuk en inspirerend.

Bewustwording, gedragsverandering, gemotiveerde mensen

Volg
“in beweging voor
de toekomst”
Share This