Duurzaamheid

Steeds meer een belangrijke rol in onze samenleving

Wilt u ook als organisatie uw maatschappelijke verantwoordelijkheid vergroten?

Duurzaam ondernemen? Daarom.

De term duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is een containerbegrip geworden, zonder scherp afgebakende betekenis, waar iedereen zijn eigen invulling aan geeft. Vertel eens, hoe is dat voor jou? Zie jij duurzaamheid als een onderwerp waar je iets mee moet doen op het moment dat klanten ernaar vragen, omdat de bank anders geen lening verstrekt of omdat de veranderende wet- en regelgeving erom vraagt? Of ben je bewust bezig met de lange termijn, heb je oog voor de omgeving en het grotere geheel en wil je ervoor zorgen dat de wereld leefbaar blijft voor toekomstige generaties?

Bij het definiëren van een duurzaamheidsambitie staat de waaromvraag centraal. Alleen met een helder doel voor ogen kun je gericht innoveren. Wij helpen bedrijven dan ook met visievorming, richting bepalen en het verankeren van duurzaamheid. Wil je een vermindering van je klimaatvoetafdruk, betere afvalscheiding of een duurzame vastgoedportefeuille? Zijn een goed imago, tevreden medewerkers en klanten en duurzaamheid als onderdeel van inkoop- en aanbestedingsbeleid voor jouw organisatie nog ver weg? Misschien. Maar met wat moeite zeker binnen bereik!

Duurzaamheid voor non-profitorganisaties

Van vonken naar vinken

Speciaal voor non-profitbedrijven heeft Aaldijk Advies & Procesmanagement het programma ‘Van vonken naar vinken’ ontwikkeld. Dit programma werkt van binnen naar buiten omdat het gelooft in de kracht van mensen. Door medewerkers, klanten of bewoners nauw te betrekken bij duurzaamheid, worden ze gelukkiger in hun werk, hun woning en hun omgeving. Het dynamische programma bestaat uit vier fases, namelijk Onderzoeken & creëren, Concrete doelen & haalbare resultaten, Aan de slag en Monitoring & verslaglegging. Afhankelijk van de situatie waarin je bedrijf zich bevindt, kunnen deze fases modulair worden doorlopen.

In de praktijk blijkt dat veel bedrijven al bezig zijn met duurzaam ondernemen. Niet vanuit de duurzaamheidsgedachte maar vanuit efficiency, behoud van talent, klantenbinding of een betere concurrentiepositie. Door een actiegerichte en concrete aanpak weten wij organisaties bewust te maken van hun impact, uit te dagen en te inspireren. Hierbij zetten we verschillende tools in. We maken inzichtelijk hoe jouw onderneming scoort op zaken als energieverbruik, afval en mobiliteit. We organiseren praktische inspiratiebijeenkomsten, maken een klantenanalyse en maken inzichtelijk hoe jij je als ondernemer kan onderscheiden. Is jouw businessmodel klaar voor de toekomst?

Duurzaamheid voor ondernemers

Volg

“in beweging voor
de toekomst”

Share This