Participatie is leuk!
Het betrekken van inwoners en andere doelgroepen bij wijkontwikkeling en maatschappelijke thema’s wordt steeds belangrijker. De gebruikers of ervaringsdeskundigen worden steeds vaker mede‑eigenaren/makers en dat vinden wij een goede ontwikkeling.

 

Inbreng van burgers is niet meer weg te denken

Inwoners, ouderen, jongeren en andere specifieke doelgroepen hebben een andere kijk op bijvoorbeeld de leefomgeving, de voorzieningen en het bouwontwerp dan beleidsmakers, onderzoekers en (zorg)professionals. De mondige burger is bij het maken en uitvoeren van beleid niet meer weg te denken. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving of praten mee over zaken die hen direct raken. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, de huidige of toekomstige bewoners, en dat maakt hun inbreng van onschatbare waarde. Bovendien: als burgers meedenken en meedoen in de aanpak van een probleem, vergroot dat de kans dat zaken worden aangepakt waar zij last van hebben.

Voor het vormgeven en laten slagen van participatie bestaat geen kant-en-klaarrecept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Het vraagt vaak een verandering in denken en werken, omdat ambities en belangen kunnen verschillen. Bij het maken van een goede belangenafweging is het vroegtijdig betrekken van doelgroepen bij nieuwe initiatieven van groot belang. Om participatieprocessen succesvol te doorlopen, is het van belang om echt naar elkaar te luisteren en het eerlijke gesprek te voeren, vanuit de juiste kaders en met de juiste boodschappen.

Wat burgerparticipatie nodig heeft, is maatwerk. Wij brengen de wensen en ideeën in beeld. Wij kennen het maatschappelijk veld en de veranderende wet- en regelgeving.

Wij geven sturing aan het proces van participatie en professionalisering. Zie ons als verbinder met steeds als doel de samenwerking beter en gelijkwaardiger te maken.

Inbreng van burgers

Participatie

Om te ondersteunen bij participatie kijken wij samen met u naar het organiseren van participatie.

Op basis van gedegen onderzoek, brengen wij stakeholders, standpunten en belangen in kaart en bepalen we welke participatiemiddelen en -methoden het beste aansluiten bij uw project en doelgroep(en).

Of het nu gaat om de invulling van participatie op wijkniveau, de bevordering van kwaliteit en professionaliteit van de vrijwilligersorganisatieof belangenvereniging, het adviseren van cliënten- of adviesraden of het begeleiden van huurdersverenigingen: Aaldijk Advies & Procesmanagement brengt de verschillende vormen van participatie in beeld én brengt in beweging.

Volg
“in beweging voor
de toekomst”
Share This