Participatie is leuk!

Nederland stond tot voor kort bekend als verzorgingsstaat, waarin de overheid de verantwoordelijkheid had genomen voor de collectieve bescherming van inkomens- en gezondheidsrisico’s in de samenleving.

In 2013 introduceerde Koning Willem-Alexander voor het eerst de term participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt  voor zijn of haar eigen leven en omgeving. In de huidige maatschappij wordt er door zowel overheidsinstanties als het maatschappelijk middenveld op deze wijze invulling gegeven aan de participatiemaatschappij.

Er wordt meer verwacht van de burger zelf. Dit treft ook de ouderen in de maatschappij. Van ouderen wordt vanuit de visie van de participatiesamenleving verwacht dat zij langer mee doen in de maatschappij en hiermee ook langer zelfstandig thuis wonen. Oud worden gebeurt nu meer in de eigen omgeving, in tegenstelling tot vroeger toen men vaker oud werd in een verzorgingshuis.

De overheid wil ouderen helpen om in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden, met een goede kwaliteit van leven.

De toekomstbestendige organisatie

Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Werken, sociale contacten hebben, vaardigheden opdoen; iedereen wil onderdeel zijn van de maatschappij.

Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben ondersteuning nodig. Hier komen vrijwilligersorganisaties en bedrijven als woningcorporaties in beeld. Of het nu gaat om de invulling van participatie op bestuurlijk niveau, de bevordering van kwaliteit en professionaliteit van de vrijwilligersorganisatie, het adviseren van cliënten- of adviesraden of het begeleiden van huurdersverenigingen;

Aaldijk Advies & Procesmanagement brengt de verschillende vormen van participatie in beeld én brengt in beweging.

Binnen de participatiesamenleving werken veel vrijwilligers samen. Dit zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, op vrijwillige basis.

Waarschijnlijk gaan veel zaken goed, maar zijn er ook punten waarop de organisatie zich kan verbeteren. We brengen de wensen en ideeën in beeld. We kennen het maatschappelijk veld en de veranderende wet- en regelgeving. We geven sturing aan het proces van participatie en professionalisering.

Zie ons als beleidsadviseur of procesmanager, met steeds als doel de samenwerking beter en gelijkwaardiger te maken.

Inbreng van burgers

Participatie

Met de invoering van de Participatiewet en Woningwet heeft bewonersparticipatie een stevige positie en hebben huurders meer zeggenschap gekregen.

De nieuwe situatie is voor zowel gemeenten en andere maatschappelijke organisaties als woningcorporaties even wennen.

Hoe kunnen we de wensen van inwoners vertalen? Hoe kunnen we elkaar verstaan? oe kunnen we efficiënt vergaderen? Hoe wordt participatie leuk?

Aaldijk Advies & Procesmanagement heeft veel ervaring met de begeleiding van huurdersorganisaties en hetzelfde geldt voor de ondersteuning van cliëntenraden en woningcorporaties. We geven sturing aan het proces van participatie en professionalisering.

Zie ons als beleidsadviseur of procesmanager, met steeds als doel de samenwerking beter en gelijkwaardiger te maken.

Volg
“in beweging voor
de toekomst”
Share This