Participatie is leuk!

De bewonersparticipatie heeft een stevige positie gekregen en de zeggenschap van huurders is versterkt. Het besturen van een vereniging of stichting wordt steeds complexer. Hoe vind je nieuwe mensen en hoe houd je het leuk?

De toekomstbestendige organisatie

Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk. Werken, sociale contacten hebben, vaardigheden opdoen; iedereen wil onderdeel zijn van de maatschappij. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben wat ondersteuning nodig. Precies hier komen vrijwilligersorganisaties en bedrijven als woningcorporaties in beeld. Of het nu gaat om de invulling van participatie op bestuurlijk niveau of de bevordering van kwaliteit en professionaliteit van de vrijwilligersorganisatie. Het adviseren van cliëntenraden of het begeleiden van huurdersverenigingen. Aaldijk Advies & Procesmanagement brengt de verschillende vormen van participatie in beeld én brengt in beweging.

Werkt jouw organisatie met mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, op vrijwillige basis? Waarschijnlijk gaan veel zaken goed, maar zijn er ook punten waarop de organisatie zich kan verbeteren. Samen met jou brengen we de sterke én verbeterpunten van de vrijwilligersorganisatie in beeld en kijken we naar de samenwerking met anderen. We kennen de veranderende wet- en regelgeving en als begeleider, interimmanager of organisatieadviseur ondersteunen wij bij de verdere ontwikkeling van jouw organisatie.

Werken met vrijwilligers

Participatie in de woningbouw

Met de invoering van de nieuwe Woningwet hebben bewonersparticipatie een stevige positie en huurders meer zeggenschap gekregen. De nieuwe situatie is voor zowel huurdersorganisaties als woningcorporaties even wennen. Hoe kunnen we efficiënt vergaderen? Hoe wordt participatie leuk? Aaldijk Advies & Procesmanagement heeft veel ervaring met de begeleiding van huurdersorganisaties en hetzelfde geldt voor de ondersteuning van cliëntenraden en woningcorporaties. We geven sturing aan het proces van participatie en professionalisering. Zie ons als beleidsadviseur of procesmanager. Met steeds als doel de samenwerking beter en gelijkwaardiger te maken.

Volg

“in beweging voor
de toekomst”

Share This