Staat wonen, zorg en welzijn hoog op de agenda?
Ja, want het accent op thuiswonen en een vermindering van de intramurale plaatsen in de GGZ, verpleeghuizen en het verdwijnen van verzorgingshuizen heeft verstrekkende gevolgen.

In een tijd van vergrijzing, langer thuis blijven wonen en minder plekken in de ggz staan de onderwerpen wonen, zorg en welzijnhoog op de agenda. Het aantal hulpbehoevende mensen in de maatschappij neemt toe net als het aantal kwetsbare, eenzame ouderen in de wijk, met alle gevolgen van dien.

De wens van ouderen is om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te blijven wonen, met ondersteuning, zorg en een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Ouderen zullen langer thuis blijven wonen en aan de maatschappij blijven meedoen. Het bouwen van maatschappelijke agenda’s en samenwerkingsverbanden tussen overheden en publieke organisaties rondom wonen, zorg, welzijn, kennisdeling en innovatie is belangrijker dan ooit.

Wonen en zorg zijn van nu
Samenwerking gemeenten en zorginstellingen

Huisvesting en begeleiding van kwetsbare doelgroepen, zoals senioren, mensen met een bijzondere achtergrond en inkomens- of sociale achterstand is niet vanzelfsprekend. Werk je voor een gemeente, zorginstelling of maatschappelijke organisatie, dan weet je dat krappe budgetten en beperkte beschikbaarheid van voorzieningen om een nieuwe dynamiek in je organisatie vragen.

Continue en betere samenwerking met andere partijen, extra focus om te komen tot een nieuwe aanpak en nieuwe ideeën om dit verandertraject goed door te voeren: Aaldijk Advies & Procesmanagement helpt je hierbij.

Als beleidsadviseur, projectleider of procesmanager geven wij invulling en richting aan uiteenlopende vraagstukken en projecten rond de themaonen, zorg en welzijn. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen, ongeacht beperking of achtergrond, zelfstandig kan wonen en meedoen in de maatschappij.

Wij doen onder andere de strategie- en conceptontwikkeling voor nieuwe dienstverleningsconcepten en realisatie van huisvesting voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. Het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties is belangrijker dan ooit. Ook in andere projecten op het gebied van begeleid wonen, of het nu gaat om woongroepen, hospices of daklozenopvang, voelen wij ons thuis.

Vernieuwing in het sociaal domein

Volg

“in beweging voor
de toekomst”

Share This