Staat wonen, zorg en welzijn hoog op de agenda?
Ja, want het accent op thuiswonen en een vermindering van de intramurale plaatsen in de GGZ, verpleeghuizen en het verdwijnen van verzorgingshuizen heeft verstrekkende gevolgen.

Nederland vergrijst. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu, die ook nog eens veel langer zelfstandig thuis wonen. Dat vraagt om passende huisvesting, voldoende voorzieningen en hulp voor kwetsbare groepen. Als we willen dat iedereen zo lang mogelijk blijft meedoen, moet er echt iets veranderen. Het bouwen van gezamenlijkemaatschappelijke agenda’s en samenwerkingsverbanden tussen overheden en publieke organisaties rondom wonen, zorg, welzijn, kennisdeling en innovatie is belangrijker dan ooit.

Aaldijk Advies & Procesmanagement adviseert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave.

 

Wonen en zorg zijn van nu

Vernieuwing & verbinding

Met hart voor de publieke zaak helpen wij onze opdrachtgevers met werkende strategieen, effectieve participatie en slimme allianties. Wij spreken de taal van gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties, zorgkantoren en welzijnsorganiasaties en weten wat er speelt. We maken verbinding en helpen partijen elkaar te verstaan. Alleen met wederzijds respect en de erkenning van het feit dat partijen elkaar nodig hebben, komt samenwerking tot stand. Samenwerking is essentieel omdat de uitdagingen de individuele organisaties te boven gaan. Langer thuis wonen, ondanks iemands gezondheidsstatus, stelt eisen aan de woning, woonomgeving en voorzieningen. Omgekeerd zijn voor ouderen geschikte, geclusterde woningen alleen op een goede wijze te exploiteren als er voldoende (thuis)zorg voorhanden is. Ook het versterken van het sociale netwerk en het werken aan een zorgzame buurt zijn daarbij belangrijk, om de druk op de formele zorg te verminderen. Iedere organisatie heeft daarin een deelverantwoordelijkheid en het geheel is meer dan de som der delen.

 

Als adviseur, projectleider of procesmanager geven wij invulling en richting aan uiteenlopende vraagstukken en projecten rond de themaonen, zorg en welzijn. Wij werken op het snijvlak van organisatie, strategie en beleid. Denk daarbij aan het opstellen van woonzorgvisies, conceptontwikkeling, het begeleiden van processen om te komen tot intentie- of samenwerkingsovereenkomsten, projectmanagement bij strategie- en conceptontwikkeling voor nieuwe dienstverleningsconcepten, innovatieve woonvormen, et cetera.

 

 

 

Concreet aan de slag

Volg

“in beweging voor
de toekomst”

Share This