Staat wonen, zorg en welzijn hoog op de agenda?
Ja, want het accent op thuiswonen en een vermindering van de intramurale plaatsen in de GGZ, verpleeghuizen en het verdwijnen van verzorgingshuizen heeft verstrekkende gevolgen.

In een tijd van vergrijzing, langer thuis blijven wonen en minder plekken in de GGZ en verzorgingshuizen, staan de onderwerpen wonen en zorg hoog op de agenda. Het aantal kwetsbare mensen in de maatschappij neemt toe, net als het aantal hulpbehoevende, eenzame ouderen en andere bijzondere doelgroepen in de wijk. Met alle gevolgen van dien. Het bouwen van maatschappelijke agenda’s en samenwerkingsverbanden tussen overheden en publieke organisaties rondom wonen, org, welzijn, kennisdeling en innovatie is belangrijker dan ooit.

Wonen en zorg zijn van nu
Samenwerking gemeenten en zorginstellingen
Huisvesting en begeleiding van kwetsbare doelgroepen, zoals senioren, mensen met een bijzondere achtergrond en inkomens- of sociale achterstand, is niet vanzelfsprekend. Werk je voor een gemeente, zorginstelling of maatschappelijke organisatie, dan weet je dat krappe budgetten en beperkte beschikbaarheid van voorzieningen om een nieuwe dynamiek in je organisatie vragen. Om continue en betere samenwerking met andere partijen, extra focus om te komen tot een nieuwe aanpak en nieuwe ideeën om dit verandertraject goed door te voeren. Aaldijk Advies & Projectmanagement helpt je hierbij.
Als beleidsadviseur en projectleider geven wij invulling en richting aan uiteenlopende vraagstukken en processen rond het thema wonen, zorg en welzijn. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen, ongeacht beperking of achtergrond, zelfstandig kan wonen en meedoen in de maatschappij. Wij doen onder andere de strategie- en conceptontwikkeling van huisvesting voor ouderen, mensen met een beperking en andere bijzondere doelgroepen. We denken mee over verbetering van communicatie met de klant en inzet van nieuwe concepten zoals digitale middelen en domotica. Ook in andere projecten op het gebied van begeleid wonen, of het nu gaat om woongroepen, hospices of daklozenopvang, voelen wij ons thuis.
Van levensloopbeleid tot domotica

Volg

"in beweging voor
de toekomst"

Share This